Dosegljivi smo na 01 280 68 01, 031 296 334 aliinfo@dijaska.org

 

SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA

 

Začetek prodaje subvencioniranih vozovnic za mesec september

 

Predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake in študente za mesec september 2014 se bo pričela  v ponedeljek 25.8.2014.

 

Vse informacije glede subvencioniranih prevozov za dijake in študente so dostopne na spetnem portalu subvecioniranega javnega potniškega prometa, na povezavi:  http://subvencije.ijpp.si/

 

 

Subvencionirani prevozi dijakov in študentov v šolskem/študijskem letu 2014/15
 

Obveščamo vas, da je bil dne 21.7.2014 v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.

 

Pravilnik vsebuje manjše spremembe, ki jih uvajamo z novim šolskim oziroma študijskim letom in so vezane predvsem na postopke pridobitve upravičenosti do subvencioniranega prevoza:
  
1.) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
Nova vloga vsebuje poleg podatka o vlagatelju, tudi podatke zakonitega zastopnika mladoletnega vlagatelja.
  
2.) Potrdilo o vpisu
Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu. Torej ima  vlagatelj možnost predložiti izpolnjeno in potrjeno vlogo ali izpolnjeno vlogo in priloženo potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.
  
3.) Praktično izobraževanje
V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu. Se pravi, vlagatelj predloži izpolnjeno novo vlogo in potrjeno oziroma podpisano potrdilo. 
 
http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014055.pdf#!/u2014055-pdf

 

 

Navodilo za izpolnjevanje vloge

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Vloga

Vloga (ang.)

 

 

Subvencionirani prevozi za dijake in študente v šolskem/študijskem letu 2013/14
 

Začetek maja 2013  je začel veljati nov Zakon  o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja  novosti, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza dijakov in študentov. Prav tako sta bila v avgustu 2013 sprejeta  Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza  in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza.

 

Pravico lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo najmanj 2 km od izobraževalne ustanove. Subvencionirana vozovnica je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja.
 
Novost, ki jo prinaša nova zakonodaja je tudi možnost nakupa polletne in letne subvencionirane vozovnice
• za DIJAKE je možen nakup polletne vozovnico  za obdobje od 1.9. do 31.1. (5 mesecev) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.9. do 30.6. (10 mesecev),
• za ŠTUDENTE je možen nakup polletne vozovnice  za obdobje od 1.10. do 31.1. (4 mesece) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.10. do 30.6. (9 mesecev).
 
Opozorilo: Nakup polletne in letne vozovnice  po 20. dnevu prvega meseca veljavnosti, ni možen.

 
Predprodaja subvencioniranih vozovnic za september bo potekala od 26.8.2013 dalje, za oktober od 23.9.2013 dalje.

 
Upravičenci na podlagi izpolnjene vloge, ki jo potrdi  vzgojno-izobraževalni ali visokošolski zavod, pri izvajalcu medkrajevnega ali mestnega prevoza kupijo subvencionirano vozovnico.  
 
Vloga je dostopna na:
- spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzi.gov.si)
- spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si)
- spletnih straneh izvajalcev prevozov,  
- na prodajnih mestih izvajalcev prevozov in
- spletnem portalu : http://subvencije.ijpp.si/
 
Ker mora vlogo predhodno potrditi izvajalec vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega  programa, si lahko dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih vse potrebne podatke pridobijo pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta.

 

 

 

Cene vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu za šolsko/študijsko leto 2013/14:

 

 

 

2013/14

 

MESEČNA VOZOVNICA

POLLETNA VOZOVNICA

LETNA VOZOVNICA

VRSTA VOZOVNICE

4 MESECE

5 MESECEV 

ŠTUDENTI 9 MESECEV

DIJAKI - 10 MESECEV

Vozovnica za  10 voženj na mesec

20

70,00

87,50

135,00

150,00

1 RAZRED: do 60 km

25

90,00

112,50

180,00

200,00

2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km

35

130,00

162,50

270,00

300,00

3 RAZRED: več kot 90 km

55

210,00

262,50

450,00

500,00

 

 

Doplačila za mestni promet

 

 

2013/14

 

 

POLLETNA VOZOVNICA

LETNA VOZOVNICA

MESTNI PROMET

MESEČNA VOZOVNICA

4 MESECE

5 MESECEV

ŠTUDENTI - 9 MESECEV

DIJAKI - 10 MESECEV

Ljubljana

10 evrov

40,00 €

50,00 €

90,00 €

100,00 €

Maribor

5 evrov

20,00 €

25,00 €

45,00 €

50,00 €

Jesenice

15 evrov

60,00 €

75,00 €

135,00 €

150,00 €

 

 

 

Vse ostale informacije, vprašanja in odgovori v zvezi z izdajo subvencionirane vozovnice so dostopne na portalu:http://subvencije.ijpp.si/

 

 

Predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake in študente za mesec september 2014 se bo pričela v ponedeljek 25.8.2014.

 

Vse informacije glede subvencioniranih prevozov za dijake in študente so dostopne na spetnem portalu subvecioniranega javnega potniškega prometa, na povezavi: subvencije.ijpp.si

O NAS

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Kontakt

Dunajska 51
1000 Ljubljana
Slovenija

01 280 68 01

FACEBOOK