Organiziranost

Predsedstvo

Predsedstvo

Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije je dijaški izvršni organ in je v svojih pristojnostih odgovoren parlamentu in svetu.

 Predsedstvo v okviru svojih pristojnosti uresničuje odločitve parlamenta in sveta, uresničuje letni program dela, vodi programsko in projektno delo Dijaške organizacije Slovenije ter opravlja druga dela in naloge določene v tem temeljnem aktu, aktih parlamenta ter sveta in drugih aktih Dijaške organizacije Slovenije.

Člani predsedstva v šolskem letu 2014/2015 so:

Predsednik:

 Matija Krope Lenarčič

Člani Predsedstva DOS

 

Predsedstvo DOS (z leve: Lovro Prešiček, Niki Boroja, Matija Krope Lenarčič, Lara Voh, Jaka Žagar, Kristjan Kos)
Predsedstvo DOS (z leve: Lovro Prešiček, Niki Boroja, Matija Krope Lenarčič, Lara Voh, Jaka Žagar, Kristjan Kos)

 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava