Organiziranost

Predsedstvo

Predsedstvo

Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije je dijaški izvršni organ in je v svojih pristojnostih odgovoren parlamentu in svetu.

 Predsedstvo v okviru svojih pristojnosti uresničuje odločitve parlamenta in sveta, uresničuje letni program dela, vodi programsko in projektno delo Dijaške organizacije Slovenije ter opravlja druga dela in naloge določene v tem temeljnem aktu, aktih parlamenta ter sveta in drugih aktih Dijaške organizacije Slovenije.

Člani predsedstva v šolskem letu 2013/2014 so:

Predsednik:

 Klemen Peran

Člani Predsedstva DOS

 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava