Organiziranost

Odbor za socialo

Odbor za socialo

Odbor vodi predsednik Odbora za socialo Blaž Plazar .

Pomagaj drugim, ker nikdar ne veš, kdaj boš sam potreboval pomoč!

V predsedstvu dijaške organizacije Slovenije se zavedamo, da je socialna ogroženost dijakov vsako leto hujša. Zato smo se odločili, da sociali namenimo dva odbora: enega, ki se bo ukvrajal z zagovarjanjem večjih socialnih pravic dijakov in odbor, ki bo aktivno pristopil med socialno ogrožene dijake in jim s humanitarnimi akcijami, ozaveščanjem drugih akterjev o njihovem slabem stanju in z drugimi aktivnostmi pripomogel k boljšemu jutri tistih, ki jim brezskrbnost, blaginja in sreča v srednješolskih dneh niso naklonjene.

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti piši predsedniku odbora na elektronski naslov blaz.plazar@dijaska.org

 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava