Organiziranost

Odbor za regionalno delovanje

Odbor za regionalno delovanje

Odbor za regionalno delovanje vodi Predsednik Odbora.

Skupaj zmoremo veliko več, združeni in povezani pa ustvarjamo nepremagljivo stanje!

Naloge Odbora za regionalno delovanje so širjenje razpoznavnosti Dijaške organizacije Slovenije, pridobivanje in navduševanje dijakov nad njenim delovanjem in njihovo vključevanje v izvajane projekte. Predsednik deluje z namenom povezave in ustvarjanjem kvalitetne komunikacije med lokalnimi dijaškimi klubi in sekcijami in tako gradi sistem ozirom mrežo hitrega in učinkovitega pretoka informacij med DOS in dijaki ter obratno. S tem pa spodbuja in strmi k večjemu zanimanju za dijaško politiko in željo po udejstvovanju oziroma izražanju mnenja z udeležbo in glasovanjem o tekočih problematikah na sejah parlamenta DOS.

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti...

 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava