Organiziranost

Odbor za mednarodno sodelovanje

Odbor za mednarodno sodelovanje

Odbor za mednarodno sodelovanje vodi Predsednik Odbora Lovro Prešiček.

Friendship is a bridge to open world, regardless to where you live!

Naloga Odbora za mednarodne odnose je aktivno sodelovanje in povezovanje z ostalimi nacionalnimi organizacijami iz vseh vetrov Europe. DOS je tudi ponosna članica evropske dijaške organizacije OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions). DOS se v okviru OBESSU udeležuje številnih mednarodnih dogodkov po vsej Evrope in tako širi prepoznavnost organizacije tudi v mednarodnem prostoru in kar je še pomembneje udejstvuje in predstavlja kulturo in interese lastne države oziroma slovenskih dijakov, hkrati pa sooblikuje europsko dijaško politiko. Delo poteka v angleškem jeziku, tako v komuniciranju na dogodkih, kot pri pisanju člankov v t.i. reviji “There to share” (ki je revija evropske dijaške organizacije OBESSU in izhaja enkrat mesečno), kjer predsednik odbora redno objavlja svoje prispevke. Bistvo odbora je v spoznavanju razmer v drugih organizacijah, okoljih (državah) in s tem spremljanjem politike EU, analiziranju in primerjavi z domačim delovanjem. V sklop sodi tudi prijavljanje na evropske razpise in še dodatno vključevanje v delujoče projekte, ki omogočajo kvalitetnejše in podrobneje spoznavanje tujine. 

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti, piši predsedniku odbora na: lovro.presicek@dijaska.org

 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava