Organiziranost

Odbor za izobraževanje

Odbor za izobraževanje

Znanje je pot do uspeha!

Odbor za izobraževanje vodi Predsednik Odbora Kristjan Kos.

Naloge Odbora za izobraževanje so spodbujanje, izboljševanje in večja ponudba izobraževalnih opcij. Organizacija različnih tečajev (npr. jezikovni, retorika itd.). Prizadevanje za ugodnejše pogoje za pridobitev Zoisove štipendije in ohranitev le te. Močno prioriteto ima tudi kakovost javnega šolstva, hkrati pa enakopravnost in s tem enake možnosti na poti do visoke izobrazbe za slehernega dijaka. Pomemben dejavnik so med drugim tudi dijaški domovi, ki ob daljših razdaljah pomenijo boljše pogoje za šolanje in tako pripomorejo k izboljšanju dijaških razmer. Najobsežnejši projekt odbora za izobraževanje je zagotovo Dijaška nacionalna konferenca, ki je odličen način kako dijakom približati samo Dijaško organizaciji Slovenije in tudi delovanje le te. 

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti, piši predsedniku odbora na: kristjan.kos@dijaska.org

 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava