Organiziranost

Odbor za kulturo, šport in obšolske dejavnosti

Odbor za kulturo, šport in obšolske dejavnosti

Pozitiven duh v zdravem telesu!

Odbor za za kulturo, šport in obšolske dejavnosti vodi Predsednik Odbora Gregor Gulič .

Naloge Odbora za kulturo, šport in obšolske dejavnosti so spodbujanje, finančna podpora, predvsem pa organizacija dijaških projektov. Predsednik odbora organizira večino dejavnosti oziroma projektov DOS in sicer pripravlja načrte za Škisovo tržnico, Študentsko areno in podobno. Oblikovanje projektov, prireditev, katerih glavni namen je poleg druženja in zabave tudi pridobivanje zanimivih izkušnje in znanja ter ne nazadnje popestritev vsakdana oziroma dijaškega obdobja v življenju (npr. Rock otočec, Športni v novo leto, itd.) Podkrepitev dijaških idej in sestave projektov, v naslednjem koraku pa omogočanje realizacije najobetavnejših s finančnimi subvencijami. Gre za to, da mlade spodbujamo k ustvarjanju in razvijanju lastnih zamisli in kreiranju le teh v potencialne in ostalim koristne projekte. 

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti, piši predsednici odbora na: gregor.gulic@dijaska.org

 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava