DOS

Odbor za informiranje

Odbor za informiranje

Odbor za informiranje vodi predsednik Odbora Jaka Žagar.

Učinkovito zunanje delovanje in prepoznavnost je odraz notranje sloge in vztrajnega dela!

Naloge Odbora za informiranje so aktivno predstavljanje, udejstvovanje in delovanje DOS tako navznoter, kot v javnosti. Tesno sodelovanje z osebo za javnost v DOS, predvsem pa obširno obveščanje oziroma poročanje o aktualnem dogajanju (projektih, prireditvah, delovanju, itd.) v obliki člankov in prispevkov na uradni spletni strani DOS (dijaska.org), facebooku, revijah in časopisih ter ostalih medijih.

Odbor je bil v letu (2011/12) ustanovljen prvič, saj je v takratnem mandatu bil velik poudarek na povečanju prepoznavnosti DOS in kar je še pomembneje prikazu prizadevanj oziroma delovanja organizacije, katerega želimo približati dijakom in jih tako spodbuditi k vključevanju, da tudi sami prispevajo svoj pomembni delež pri oblikovanju dijaških razmer oziroma svojega, dijaškega obdobja v življenju. Letošnje leto (2012/13) smo se še bolj posvetili prepoznavnosti DOS-a in v to vložili veliko truda.

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti, piši predsedniku odbora na elektronski naslov jaka.zagar@dijaska.org

 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava