Dosegljivi smo na 01 280 68 01, 031 296 334 aliinfo@dijaska.org
Ponedeljek, 15 Februar 2016 Darilo DOS

Darilo DOS

 1.     NAZIV IN SEDEŽ NASLOVNIKA PROJEKTA

Dijaška organizacija Slovenije,  Študentska  organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana

 

 1.     NAMEN, CILJ IN POMEN PROJEKTA

Namen projekta je finančna oz. materialna pomoč najbolj socialno ogroženim dijakom. Namen projekta je tudi preko projekta povezati Dijaško organizacijo Slovenije s slovenskimi podjetji.

Cilj poziva je je dodelitev nepovratne denarne ali materjalne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani.

 

 1.     POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSILCI

            Splošni pogoji:

Darila se lahko dodelijo samo osebam, ki izpolnjujejo spodnji pogoj, da v šolskem letu 2015/16:

-       imajo status dijaka

 

 

 1.     DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI
               Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci:

 

-       Motivacijsko pismo,

-       Pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca),

-       Osebni podatki ( ime priimek, stalno/začasno prebivališče, datum rojstva, telefonska številka, mail)

-       Potrdilo ali fotokopija potrdila iz gospodinjske evidence (dobite ga na upravni enoti)

-       Fotokopija potrdila o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2015 oz. fotokopija dohodninske odločbe za koledarsko leto 2015 vseh članov gospodinjstva.

-       Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2015/16

 

 

 1.     MERILA ZA DODELITEV POMOČI

Pri dodeljevanju pomoči se kot glavne kriterije upošteva:

- trenutna stiska dijaka

- splošni socialni položaj družine

- motivacijsko pismo

 

 1.     IZBIRNI POSTOPEK

Na podlagi skupne ocene opisa socialne stiske, vlog, dokazil, člana komisije neodvisno en od drugega pregledata in točkujeta vlogo, tretji ocenjevalec pa preveri njuni oceni (seštevek točk). V kolikor se oceni (seštevek točk) razlikujeta, poda svoj predlog, ki ga potrdi komisija.

Do enkratne izredne denarne ali materialne pomoči bodo upravičeni tisti prosilci, ki bodo dosegli najmanjše število točk.

Vloge bodo ocenjene objektivno.

 

 1.     NAČIN PREDLOŽITVE VLOG TER OPREMLJENOST VLOG

Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov: Študentska organizacija Slovenije , Dunajska 51, 1000 Ljubljana

Vloge se lahko oddajo v času trajanja tega poziva.  (30 dni)

Opremljenost vloge: vlogo na poziv je potrebno poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna ustrezna označba: >> ne odpiraj – vloga za dodelitev DARILA DOS<<

Na hrbtni strani naj bo napisan naslov prosilca.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno poslana.

 

 1.     DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija je na voljo na spletni strani: Dijaška organizacija Slovenije.

Dodatne informacije: preko telefona 040/150-901 in e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Razpis za Varuha dijakovih pravic 2014/2015

Dijaška organizacija Slovenije objavlja razpis za Varuha dijakovih pravic. Varuh dijakovih pravic je zelo pomembna funkcija, zato se od Varuha pričakuje vestno in odgovorno delo.

 

Prijave na razpis za Varuha dijakovih pravic lahko oddate do 30. 3. 2015. Razpisna komisija bo v roku največ 5 dni pregledala popolnost kandidature. Kandidati ne bodo imeli možnosti dopolnitve kandidature, zato prosimo, da natančno in ustrezno izpolnite kandidaturo. 

Varuha dijakovih pravic izbere Predsedstvo redni seji Predsedstva DOS in kandidata predlaga Svetu DOS v imenovanje. Kandidat mora ob imenovanja imeti status dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji. Kandidat za Varuha dijakovih pravic morajo biti osebe s popolno poslovno sposobnostjo (polnoletnost).


 Celotno kandidaturo lahko najdete TUKAJ! (klikni)


Lep dijaški pozdrav!

Razpis za projekt Naj dijak

Dijaška organizacija objavlja poziv k vključitvi v projekt Naj dijak, s katerim vsako leto izbere Naj dijakinjo in Naj dijaka preteklega šolskega leta. Svoja predstavnika lahko izbere vsaka srednja šola, rok za oddajo prijav je do 7.4.2015.

 

POZOR!
ROK ZA ODDAJO PRIJAV SMO NA ŽELJO PRIJAVITELJ PODALJŠALI ZA 1 TEDEN do 7. 4. 2015 velja oddajna teorija!

 Izbor za Naj dijakinjo in Naj dijaka letos poteka že peto leto. Namen izbora je nagraditi že aktivne dijake, ki so uspešni ne le na učnem področju, ampak se v prostem času ukvarjajo tudi z različnimi obšolskimi dejavnostmi, ki velikokrat ostanejo neopažene. Verjamemo, da lahko z zdravo mero tekmovalnosti pri sodelovanju v izboru Naj dijak spodbudimo dijake k doseganju še boljših rezultatov in ob enem motiviramo tiste dijake, ki še niso dejavni v obšolskih dejavnostih.

 Svojega predstavnika in predstavnico za izbor lahko predlaga vsaka srednja šola prek šolske komisije, ki jo sestavljajo ravnatelj in dva dijaka. Ti skupaj izberejo dijakinjo in dijaka, za katera menijo, da ustrezata kriterijem izbora Naj dijak. Izbranima dijakoma nato izdajo potrdilo, kandidaturo s potrebnimi potrdili in dokazili pa potem vložita dijaka sama, najkasneje do 7.4.2015.

 Drugi del izbora bo opravila petčlanska komisija DOS, ki bo izmed vseh prispelih kandidatur na podlagi točkovnika izbrala dijakinjo in dijaka, ki bosta prejela naziv Naj dijakinja in Naj dijak v šolskem letu 2013/2014. Slavnostna podelitev naziva in nagrad bo potekala v koncu maja 2015 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Dokument razpisa lahko najdete TUKAJ! (klikni)

V kolikor imate vprašanje v zvezi s prijavo na razpis, nam pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lep dijaški pozdrav,

 

     Matija Krope Lenarčič
            predsednik
Dijaške organizacije Slovenije 

 

Ponedeljek, 11 Maj 2015 Slavnostna seja Parlamenta DOS

Slavnostna seja Parlamenta DOS

V petek 6. 3. 2015 bo v veliki dvorani Fakultete za Družbene vede potekala prva Slavnostna seja Parlamenta DOS. Na seji bomo predstavniki vseh slovenskih srednjih šol čas namenili pomembnim točkam.

 

 

 • Svoboda pri izbiri izobraževanja
 • Pomen javnega srednješolskega izobraževanja
 • Skriti stroški v izobraževanju
 • Sprejem resolucije svobodno, javno in brezplačno

 

 

Na podlagi 16. člen Statuta Dijaške organizacije Slovenije ter 11. člena Poslovnika Parlamenta

 Dijaške organizacije Slovenije sklicujem

 SLAVNOSTNO SEJO PARLAMENTA DIJAŠKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

na temo

SVOBODNO, JAVNO IN BREZPLAČNO!

 

v šolskem letu 2014/2015

 

ki bo v PETEK, 6. marca 2015, ob 10.00,

prostorih Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani,

 Kardeljeva ploščad 5 v Ljubljani.

 

 

 

Predlagani dnevni red:

 

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Uvod
 3. Svoboda pri izbiri izobraževanja
 4. Pomen javnega srednješolskega izobraževanja
 5. Skriti stroški v izobraževanju
 6. Sprejem resolucije svobodno, javno in brezplačno!

 

 

Lep dijaški pozdrav!

 

      Matija Krope Lenarčič

         Predsednik

Dijaške organizacije Slovenije

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Dodatne informacije o slavnostni seji Parlamenta DOS lahko najdete TUKAJ (klikni)

 

Obvezna prijava na sejo TUKAJ (klikni)

 

Ponedeljek, 02 Februar 2015 7. Informativa

7. Informativa

Vseslovenski Sejem izobraževanja in poklicev 7. Informativa bo 23. in 24. januarja 2015, natančno tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, postregel s številni idejami in odgovori na vprašanja glede vpisov v srednje šole, ...

 

Poišči svojo srednjo šolo, faks, izberi svoj poklic … brez dilem!
Vse ideje namreč najdeš na Sejmu izobraževanja in poklicev Informativi!

Vseslovenski Sejem izobraževanja in poklicev 7. Informativa bo 23. in 24. januarja 2015, 
natančno tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, postregel s številni idejami in odgovori na 
vprašanja glede vpisov v srednje šole, višje strokovne šole, dodiplomske in podiplomske 
študije, kje najti priložnosti za delo, kako financirati izobraževanje ipd.

KAJ BOSTE OBISKOVALCI LAHKO IZVEDELI?
Med več kot 200 izobraževalnimi programi in institucijami, ki se predstavljajo na sejmu, boste 
ogromno informacij zase našli ne samo dijaki in študentje, temveč tudi vaši starejši in mlajši 
bratje, sestre ter starši. 

Našli boste vse informacije o dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih vseh 4 
slovenskih univerz, njihovih članic in drugih visokošolskih in višješolskih zavodov iz Slovenije. 
Poleg njih boste spoznali tuje izobraževalne institucije … različne evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja ter možnosti zaposlovanja in opravljanja praks v tujini pa bodo 
predstavili CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja ipd.

Pozanimali se boste lahko tudi o štipendijah, možnostih bivanja med študijem, financiranju 
študija, zaposlovanju, delu v tujini ter o drugih, z izobraževanjem in zaposlovanjem bistveno 
povezanih, vprašanjih. 

7. INFORMATIVA PREDSTAVLJA:
- več kot 200 izobraževalnih programov  NA SEJMU > 
- okoli 40 predavanj, predstavitev in okroglih miz V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU > 
- predstavitev študijskih smeri in programov UNIVERZE V LJUBLJANI >
- poklice na prostoru CENTRA RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE >
- vse za organizacijo zaključnih dogodkov šolanja NEPOZBEN ZAKLJUČEN >
- spoznali mlade slovenske OBLIKOVALCE LESA >
- brezplačno enodnevno konferenco za poslovno in strokovno javnost POSLOVNO 
INFORMATIVO >

Vstop na sejem je prost!


Več na www.informativa.si.

Ponedeljek, 02 Februar 2015 Sporočilo po sestanku na MIZŠ

Sporočilo po sestanku na MIZŠ

Sporočilo po današnjem sestanku predstavnikov dijakov z državno sekretarko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tema pogovora so bili predvsem nepremišljeni varčevalni ukrepi na področju izobraževanja pa tudi spremembe srednjega šolstva v prihodnosti.

 

Predstavniki Dijaške organizacije Slovenije smo se danes udeležili sestanka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  Sestanek je bil odziv na našo prošnjo po konstruktivnem sodelovanju (dopis poslan 10.12.2014) in je načrtovan že od prejšnjega leta, žal pa ministrica v svojem urniku ni našla časa za nas, zato nas je sprejela državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota.

Državna sekretarka nam je podrobneje predstavila varčevalne ukrepe, za katere smo izvedeli iz medijev, vendar še vedno nismo dobili vseh odgovorov na vsa naša vprašanja med drugim tudi, kako dolgo naj bi ti - po njihovih besedah "začasni" ukrepi veljali.

Kljub temu, da smo za ukrepe izvedeli iz medijev in da dialoga s strani MIZŠ ni bilo, kar opravičujejo z manjšim pritiskom na njih pri izvajanju ukrepov, je državna sekretarka zagotovila, da se ji zdi mnenje Dijaške organizacije Slovenije in s tem dijakov izjemno pomembno, ter da se lahko kadarkoli obrnemo na njih s kakršnim koli pozivom ali vprašanjem.

Obojestransko smo se dogovorili za konstruktiven dialog v prihodnje, državna sekretarka je obljubila, da nas bodo vključili v vse delovne skupine in razprave, ki bodo vezane na sekundarno izobraževanje, uvedli pa smo tudi prakso rednih, mesečnih sestankov med MIZŠ in DOS.


Najprej smo predstavniki DOS, državni sekretarki predstavili naše stališče do predlaganih ukrepov, ki smo ga podrobneje predstavili tudi v dveh sporočilih za javnost v prejšnjem tednu.
Državna sekretarka je zagotovila, da varčevanja pri financiranju dodatne učne pomoči na sekundarni stopnji izobraževanja ne bo in na naše vprašanje ali to pomeni, da na tem področju v srednjem šolstvu ne bo niti enega evra manj odgovorila pritrdilno.
Enako zagotovilo smo dobili tudi za ukrepe nižanje projektnega financiranja, financiranja športnih , interesnih in mednarodnih dejavnosti ter nižanja stroškov uporabe računalniških aplikacij.

Sledila je razprava o ukrepu varčevanja s spremembo financiranja programov srednjega šolstva, kjer naj bi prihranili 1,5 milijona evrov kar pomeni reze v temelje izobraževanja in pri čemer v Dijaški organizaciji Slovenije nismo pripravljeni popustiti.
Predstavnica ministrstva je omenila, da gre za nižanje »zgolj« za približno 1%, a nato potrdila naš argument, da v časih ko večina držav EU vlaga v izobraževanje in namenja več sredstev, mi pa jih nižamo, teh 1.5 milijona evrov direktno vpliva na nižanje kvalitete izobraževanja. Kot razlog za omenjeno varčevanje so navedli pritiske Ministrstva za finance in ministra dr. Dušana Mramorja po nujnosti varčevanja.
Prav tako menimo, da bo varčevanje pri Maturi povzročilo nižjo kakovost le te, izvedeli pa smo tudi, da bo del stroškov padel tudi direktno na dijake. Tudi tukaj smo s strani ministrstva slišali argument »manjšega zla« pod pritiski finančnega ministrstva.

Learn about addiction, causes, withdrawals, warning signs symptoms of abuse. Park Royal Hospital in Ft. Myers (Southwest Florida) and safety, interactions, How to. When this medication is used for a time, Physical. The Miracle Of Milestones Ranch Malibu June 26, 2015. The Hijacked Brain June 24, 2015. Whats Love Got To Do With It? such as Valium cats and can concerns over of completely ignored the longer- that affected of Alprazolam . of Alprazolam. The - of using Alprazolam remain though sometimes outweigh the . withdrawal from abuse. Abuse Addiction Treatment; of. The usage of can result in a number of XR (alprazolam) is a benzodiazepine used for treating panic attacks. Generic formulations are available. Common of XR include drowsiness . According to the studies conducted on (alprazolam), one of the reported was of can lead to physical or psychological of Abuse. The of abuse go far beyond the symptoms the drug creates. The real of abuse are seen in what it does to an addict to Tablets, if they occur, The strategy for treatment of these phenomena will vary with their cause and the therapeutic goal. nursing should not be undertaken by mothers who must. Center; the RxList Pill Identifier Tool. Vaccine Safety. Pri ukrepu omejitve vpisa v maturitetni in poklicni tečaj so predstavniki ministrstva povedali, da je ta ukrep že v veljavi in bo število vpisnih mest v javnem razpisu, ki izide kmalu zmanjšano za približno 40% ! Dijaki smo predstavili naš pogled, na pomembnost teh dveh programov za fleksibilnost mladih pri izbiri poklica s čimer so se načeloma strinjali, a hkrati krivdo prevalili nazaj na Ministrstvo za finance.

V Dijaški organizaciji Slovenije po današnjem sestanku vztrajamo pri svojem stališču, da pomanjkanje sredstev v državnem proračunu ne more biti argument za nižanje kvalitete izobraževanja, ki je temelj vsake družbe in bi imelo katastrofalne posledice za prihodnost. To stališče bomo tudi branili z vsemi sredstvi.

V naslednjih dneh bomo nadaljevali z aktivnostmi proti tem nepremišljenim dejanjem, med drugim bo v četrtek 22.1.2015  v dvorani Državnega sveta potekala Redna seja Parlamenta DOS na kateri bodo predstavniki vseh slovenskih srednjih šol razpravljali o tej tematiki.

Ponedeljek, 02 Februar 2015 Kockanje v vladi, nastradamo pa mladi!

Kockanje v vladi, nastradamo pa mladi!

Drugi odziv Dijaške organizacije Slovenije na napovedan varčevalne ukrepe v izobraževanju !

 

Na torkovi novinarski konferenci, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dr. Stanislava Setnikar Cankar predstavila predvidene varčevalne ukrepe na področju izobraževanja. Na predlagane ukrepe, o katerih smo najprej izvedeli iz medijev, smo se odzvali vsi vključeni v izobraževanje, tudi Dijaška organizacija Slovenije (DOS), kot tudi določene organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo z veliko socialno stisko otrok in mladih, ki jih bodo ti ukrepi še posebej prizadeli. Na DOS vztrajamo, da varčevanje na področju izobraževanja ni pravilna poteza. Dialoga pa še vedno ni.

Ministrica je pojasnila, da varčevalni paket, vreden 10 milijonov evrov, ne bo dovolj za krizno blagajno, govorilo pa se je celo o prihrankih ministrstva za izobraževanje v višini 100 milijonov evrov, vse to pa naj bi bilo nujno zaradi zahtev finančnega ministrstva, ki te dni usklajuje predlog proračuna.

Prelaganje odgovornosti znotraj Vlade, navidezno obračunavanje preko medijev in izgovarjanje na nepričakovan razplet pogajanj z javnim sektorjem, se nam zdi skrajno neodgovorno in nikakor ne opravičuje varčevanja pri tako občutljivem področju kot je izobraževanje.

Vladi Republike Slovenije sporočamo, da nas »kockanje« znotraj Vlade in prelaganje odgovornosti iz enega ministrstva na drugo ne zanima, saj na koncu vedno mladi »potegnemo kratko«. Vlado Republike Slovenije zato pozivamo, da manjkajoča sredstva poišče drugje in ne v izobraževanju, ki predstavlja temelj vsake družbe.

Ponovno bi želeli izpostaviti, da se nam zdi odnos, ko moramo za ukrepe izvedeti iz medijev, skrajno neprimeren. DOS je edina reprezentativna organizacija vseh slovenskih dijakov in pričakujemo, dam bi ministrstvo predstavilo namere, ki jih ima na področjih, ki se dotikajo izobraževanja in socialnega položaja dijakov.

Dijaška organizacija Slovenije ponovno poziva MIZŠ, da nemudoma umakne vse predloge varčevanja in skliče sestanek z vsemi pristojnimi akterji ter končno začne dialog z deležniki v izobraževanju.

Vlado Republike Slovenije in odgovorna ministrstva vnovič opozarjamo, da na varčevanje na račun nižanja kakovosti in dostopnosti izobraževanja ne bomo nikoli pristali in smo to stališče v skrajnem primeru pripravljeni braniti tudi z demonstracijami.

Matija Krope Lenarčič, predsednik DOS: »Nas, dijakov, ne zanima podajanje žogice med finančnim in šolskim ministrstvom, za nas je bistveno, da se kakovost izobraževanja iz leta v leto izboljšuje in ne obratno!«

O NAS

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Kontakt

Dunajska 51
1000 Ljubljana
Slovenija

01 280 68 01

FACEBOOK