Dosegljivi smo na 01 280 68 01, 031 296 334 aliinfo@dijaska.org
Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) je v Evropi edina zveza dijaških organizacij. Ustanovljena je bila aprila 1975 v Dublinu. Članice delujejo na državnem nivoju; nekatere pokrivajo le del državnega ozemlja. Ena od stalnih članic OBESSU-ja je tudi DOS - Dijaška organizacija Slovenije.
 
                                              

Cilji OBESSU-ja

  • Vzpodbujanje solidarnosti, sodelovanja in razumevanja med mladimi Evrope, predvsem med dijaki in dijaškimi organizacijami,
  • boj proti diskriminaciji in krivicam v okviru izobraževalnih sistemov v evropskih deželah,
  • vzpodbujanje sodelovanja med vsemi evropskimi dijaškimi organizacijami za enovito vseevropsko dijaško sodelovanje,
  • razvijanje bolj odprte družbe ter mirnega in varnega okolja, ki bo podpiralo razvoj posameznika.

 

OBESSU je evropska nevladna mladinska organizacija - zveza evropskih dijaških organizacij. Najpomembnejši organ OBESSU-ja je Generalna skupščina (General Assembly), ki je sestavljen iz predstavnikov vseh članic. Sestane se najmanj enkrat letno in med drugim odloča o nadaljnjih aktivnostih, izvoli pa tudi izvršni organ - Upravo (The Board) in njene svetovalce. Člane uprave predlagajo njihove organizacije. Uprava je sestavljena iz petih članov, ki dnevno usmerjajo OBESSU in ga tudi predstavljajo. Odgovarjajo tudi za izvrševanje letnega delovnega načrta OBESSU-ja.

O NAS

Antibiotics for are Propecia buys that are specifically formulated for use in felines. There are different types of antibiotics that are available commercially but.Worried about? Try an over-the-counter drug. People who dont have any stomach problems can switch to the NSAID class of Buy seroquel xr 150 mg such as ibuprofen or naproxen.How to Improve the Safety of and. The FDA committee advised Valtrex while pregnants to prescribe the lowest available doses of (200 mg day) and (10 mg day). Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Kontakt

Dunajska 51
1000 Ljubljana
Slovenija

01 280 68 01

FACEBOOK